Điện tích riêng (điện tích trên một đơn vị khối lượng) của ion Zn2+ là 2,9.106C/kg. Một pin khô với anôt bằng kẽm có suất điện động1,53V. Khi pin truyền dòng điện trong một mạch kín, kẽm được phóng thích từ anôt. Thừa nhận sự chuyển hóa năng lượng trong hệ là hoàn toàn thì điện năng sinh ra bởi 1kg kẽm là 

A.

0,53kJ.

B.

4,35kJ.

C.

1,9MJ.

D.

4,35MJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,35MJ.

Khi phóng thích hoàn toàn 1kg kẽm, điện năng sinh ra

A = q.U = 2,9.106.1,53 ≈ 4,35.106J

            = 4,35MJ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...