Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C): y = x4 - 2x2 + 1 và trục Ox là kết quả nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...