Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C): y = x4 - 2x2 + 1 và trục Ox là kết quả nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồ thị (C): y = x4 - 2x2 + 1 = (x2 - 1)≥ 0, ∀x ∈ R nên (C) có chung với trục Ox hai điểm hoành độ x = -1 và

x = 1, do đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục Ox:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...