Diên tích hình phẳng giới hạn bởi ba đường cong  có giá trị nào sau đây?

A.

8ln2 (đvdt)

B.

2ln2 (đvdt)

C.

6ln2 (đvdt)

D.

4ln2 (đvdt)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...