Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol f(x) = -3x2 + 2x + 1 và đường cong (C) : g(x) = (x2 - 1 )2 là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...