Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol f(x) = -3x2 + 2x + 1 và đường cong (C) : g(x) = (x2 - 1 )2 là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(P) cắt (C) tại điểm có hoành độ thỏa mãn:

 (x2 - 1)2 = -3x2 + 2x + 1

⇔ x4 + x2 - 2x = 0 ⇔ x(x - 1)(x2 + x + 2) = 0  ⇔ x = 0 hoặc x = 1

Vậy diện tích giới hạn bởi (P) và (C) là:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...