Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol y = x2 - 2x, y = -x2 + 4x là giá trị nào sau đây?

A.

4 (đvdt)

B.

27 (đvdt) 

C.

9 (đvdt) 

D.

12 (đvdt).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9 (đvdt) 

Hoành độ giao điểm của hai parabol là nghiệm của phương trình:

x2 - 2x = -x2 + 4x ⇔ 2x2 - 6x = 0 ⇔ x = 0 hay x = 3

Diện tích hình phẳng cần tìm là:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...