Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị img1; img2 là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị img1  .

Diện tích cần tìm img2img3img4.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...