Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y=x^{3}-4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3;x=4$ là

A.

$\frac{202}{3}.$

B.

$\frac{203}{4}.$

C.

$\frac{201}{5}.$

D.

$\frac{201}{4}.$

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Xét phương trình hoành độ giao điểm $x^{3}-4x=0$ trên đoạn $[-2;4]$ có nghiệm $x=-2;x=0;x=2.$ Suy ra $s=\int_{-3}^{-2} \vert x^{3}-4x\vert dx=\frac{201}{4}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...