Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C): y = -x3 + 3x2 - 2, hai trục toạ độ và đường thẳng x = 2 là:

A.

B.

C.

D.

4 (đvdt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C): y = -x3 + 3x2 - 2, hai trục toạ độ và đường thẳng x = 2 là:


(do (C) cắt Ox tại x = 1 ∈ [0 ; 2], f(x) ≤ 0 khi x ∈ [0 ; 1] và f(x) ≥ 0 khi x ∈ [1 ; 2]).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...