Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex + x, trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 1 là:

A.

B.

C.

e + 1

D.

e - 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...