Diện tích đất trồng lúa tăng nhanh trong những năm qua nhưng tập trung vùng nào là chủ yếu?

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Đồng bằng sông Cửu Long.

C.

Bắc Trung Bộ.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...