Diện tích của khu vực Tây Nam Á rộng khoảng

A.

5 triệu Km2 

B.

6 triệu Km2

C.

7 triệu Km2   

D.

8 triệu Km2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tây Nam Á có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với diện tích khoảng 7 triệu Km2 , dân số 313 triệu người (năm 2005).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...