Diện tích của khu vực Tây Nam Á rộng khoảng

A.

5 triệu Km2 

B.

6 triệu Km2

C.

7 triệu Km2   

D.

8 triệu Km2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...