Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x3, y = x là:

A.

B.

C.

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: x3 = x ⇔ x = 0 ; x = -1 ; x = 1

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x3, y = x là:

    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...