Diện tích canh tác cây lương thực trên thế giới hiện nay chủ yếu dùng để: 

A.

Lúa mì, lúa gạo

B.

Lúa mì và ngô 

C.

Ngô và kê

D.

Lúa gạo và ngô

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lúa mì, lúa gạo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...