Diện tích canh tác cây lương thực trên thế giới hiện nay chủ yếu dùng để: 

A.

Lúa mì, lúa gạo

B.

Lúa mì và ngô 

C.

Ngô và kê

D.

Lúa gạo và ngô

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...