Diễn thế sinh thái nguyên sinh và thứ sinh diễn ra một cách mạnh mẽ nhất là do:

A.

thay đổi nhân tố vô sinh.

B.

các sinh vật khác.

C.

con người.

D.

sự phát triển của sinh vật từ thấp đến cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...