Diễn thế sinh thái là:

A.

sự biến đổi cấu trúc quần thể.

B.

thay quần xã này bằng quần xã khác.

C.

mở rộng vùng phân bổ.

D.

tăng số lượng quần thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...