Diễn thế phân hủy được phân biệt với diễn thế nguyên sinh ở đặc điểm là:

A.

có sự tác động của yếu tố môi trường.

B.

có thể tạo nên một quần xã trung gian.

C.

có sự trải qua nhiều giai đoạn diễn thế.

D.

không thể tạo nên một quần thể ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

không thể tạo nên một quần thể ổn định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...