Điện thế không thể cùng pha với dòng điện trong một mạch điện:

A.

Chỉ có điện trở thuần.

B.

Chỉ có cảm kháng.

C.

Có cả cảm kháng và dung kháng.

D.

Có cả cảm kháng, dung kháng và điện trở.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có cảm kháng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...