Điện thế không thể cùng pha với dòng điện trong một mạch điện:

A.

Chỉ có điện trở thuần.

B.

Chỉ có cảm kháng.

C.

Có cả cảm kháng và dung kháng.

D.

Có cả cảm kháng, dung kháng và điện trở.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có cảm kháng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...