Điện thế chậm pha so với dòng điện là chu kì trong đoạn mạch có:

A.

Một tụ điện.

B.

Một cuộn cảm.

C.

Một điện trở.

D.

Dung kháng và cảm kháng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Một tụ điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...