Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

A.

2,015

B.

20,15

C.

201,5

D.

0,2015

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $2015d{m^3} = 2,015{m^3}$ Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2,015.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...