Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là:

A.

Khí Cl2 và O2.

B.

Khí H2 và O2.

C.

Chỉ có khí Cl2.

D.

Khí Cl2 và H2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khí Cl2 và O2.

Ở catot xảy ra phương trình phản ứng:

Cu2+   +   2e  Cu

x mol     2x mol

Ở anot xảy ra phương trình phản ứng:

2Cl-  −    2e   Cl2
x mol    x mol

Đến khi ở catot xuất hiện bọt khí, tức là lúc này lượng Cu2+ đã hết, lượng e trao đổi là 2x mol.

Ở anot, khi lượng Cl- hết lượng e trao đổi mới là x mol, vậy bên anot sẽ tiếp tục đi vào thủy phân nước.

xảy ra hương trình phản ứng: 2O2- − 4e  O2

Vậy ở anot sẽ có 2 khí là Cl2  và O2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...