Điện phân nóng chảy hết 5,85 gam muối clorua của kim loại kiềm R thu được 0,05 mol khí clo. R là:

A.

K.

B.

Ba.

C.

Na.

D.

Rb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Na.

RCl  R + Cl2

0,1                        0,05 (mol)

 MRCl = 5,85 : 0,1 = 58,5  R = 23 (Na).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...