Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m (kg) Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

54,0.

B.

75,6.

C.

67,5.

D.

108,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

75,6.

2Al2O3 → 4Al + 3O2 (1) ; C + O2 → CO2 (2) ; 2C + O2 →  2CO (3) ;
- Do X = 32 → hỗn hợp X có CO2 ; CO (x mol) và O2 dư (y mol) 
- 2,24 lít X + Ca(OH)2 dư → 0,02 mol kết tủa = nCO2 → trong 67,2 m3 X có 0,6 CO2 
- Ta có hệ phương trình:

 

Và  0,6 + x + y = 3 → x = 1,8 và y = 0,6 
Từ (1) ; (2) ; (3) Bảo toàn nguyên tố O ⇒ nO=4,2;

⇒ nAl=4,2.2/3=2,8 mol. → mAl =2,8.27 =75,6 kg 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...