Điện phân muối clorua của một kim loại M nóng chảy thu được 6 gam kim loại thoát ra ở catot và 3,36 lít khí (đktc). Công thức của muối đem điện phân là:

A.

NaCl.

B.

KCl.

C.

BaCl2.

D.

CaCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CaCl2.

 = = 0,15 (mol).

2MCln 2M + nCl2

  x                     x      nx/2

 nx/2 = 0,15  nx = 0,3 (mol)  x = 0,3/n (mol)

0,3.M/n = 6  M = 20n  n = 2; M = 40 (Ca).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...