Điện phân một muối nóng chảy của kim loại M với cường độ dòng là 10 ampe, thời gian là 80 phút 25 giây, thu được 0,25 (mol) kim loại M ở catot. Số oxi hoá của kim loại M trong muối là:

A.

+1.

B.

+2.

C.

+3.

D.

+4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+2.

Từ công thức rút ra . Biết = 0,25 (mol).

I = 10A; t = 4825 (giây). Tính được n = 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...