Điện phân hoàn toàn 33,3 (gam) muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 (lít) khí clo (đktc). Công thức hoá học của muối clorua là công thức nào sau đây?

A.

MgCl2.

B.

CaCl2.

C.

BaCl2.

D.

SrCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CaCl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...