Điện phân dung Na2SO4 ta thu được ....... ở catốt và ........ ở anốt.

A.

Oxi/hiđro.

B.

Hiđro/oxi.

C.

Kim loại Na/oxi.

D.

Oxi/kim loại Na.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiđro/oxi.

Lúc này ở 2 điện cực đều xảy ra sự điện phân nước:

Cụ thể ở cực (-) catôt: 2H2O + 2e  H2 + 2OH

Cụ thể ở cực (+) anôt: 2H2 O2 + 4H+ + 4e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...