Điện phân dung dịch X. Ở anot xảy ra quá trình 2H2O − 4e  4H+ + O2. X là dung dịch nào sau đây?

A.

NaOH.

B.

NaCl.

C.

NaNO3.

D.

CH3COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NaNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...