Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có vách ngăn, sản phẩm thu được gồm:

A.

H2, Cl2, NaOH.

B.

H2, Cl2, NaOH, nước Giaven.

C.

H2, Cl2, nước Giaven.

D.

H2, nước Giaven.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...