Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có vách ngăn, sản phẩm thu được gồm:

A.

H2, Cl2, NaOH.

B.

H2, Cl2, NaOH, nước Giaven.

C.

H2, Cl2, nước Giaven.

D.

H2, nước Giaven.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2, Cl2, NaOH, nước Giaven.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...