Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn, ở anot thu được:

A.

NaOH.

B.

H2.

C.

NaOH và H2.

D.

Cl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...