Điện phân dung dịch muối trung tính của axit chứa oxi của kim loại sau nhôm trong dãy điện hoá của các kim loại với điện cực trở, ta thu được ...(1)... ở catốt và khí...(2)... ở anôt. Chọn đáp án đúng (1)/(2) là:

A.

Oxi/hiđro.

B.

Hiđro/oxi.

C.

Kim loại/oxi.

D.

Oxi/kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kim loại/oxi.

Lúc này:

Ở cực (-) catôt xảy ra quá trình khử ion kim loại thành kim loại.

Ở cực (+) anôt xảy ra quá trình oxi hoá nước: 2H2 O2 + 4H+ + 4e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...