Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng 5A, trong thời gian 9650 giây. Điều nào sau đây luôn đúng?

A.

Khối lượng đồng thu được ở catôt là 16 g.

B.

Khối lượng khí oxi thu được ở anôt là 4 g.

C.

pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn tăng lên.

D.

Chỉ có khí thoát ra ở anôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khối lượng khí oxi thu được ở anôt là 4g.

- Khối lượng đồng thu được ở catôt là 16 (g) → sai vì nếu số mol CuSO4 trong dung dịch < 0,25 mol thì mCu < 16 (g).

- Khối lượng khí oxi thu được ở anôt là 4 g → đúng vì ở anôt nước tham gia điện phân → Khối lượng O2 = 4 gam.

- pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn tăng lên → sai vì pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn giảm xuống do có H+ sinh ra.

- Chỉ có khí thoát ra ở anôt → sai vì nếu số mol CuSO4 trong dung dịch < 0,25 mol thì thời gian để điện phân hết Cu tính ra sẽ được ít hơn 9650 giây. Vậy thời gian còn lại sẽ điện phân nước nên catôt có khí H2 bay ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...