Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng 5A, trong thời gian 9650 giây. Điều nào sau đây luôn đúng?

A.

Khối lượng đồng thu được ở catôt là 16 g.

B.

Khối lượng khí oxi thu được ở anôt là 4 g.

C.

pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn tăng lên.

D.

Chỉ có khí thoát ra ở anôt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...