Điện phân dung dịch chứa ion  và các cation kim loại Cu2+, Ag+, Pb2+ (có cùng nồng độ mol). Thứ tự xảy ra sự khử các ion kim loại trên bề mặt catot là:

A.

Cu2+ > Ag+ > Pb2+.

B.

Ag+ > Cu2+ > Pb2+.

C.

Cu2+ > Pb2+> Ag+.

D.

Pb2+> Cu2+ > Ag+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ag+ > Cu2+ > Pb2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...