Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trở, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion  không bị điện phân trong dung dịch):

A.

b > 2a.

B.

b = 2a.

C.

b < 2a.

D.

2b = a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

b > 2a.

Các phương trình điện phân xảy ra theo trình tự:

CuSO4 + 2NaCl  Cu + Cl2 + Na2SO4   (1)

Do dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein hoá hồng nên sau (1), NaCl còn dư, bị điện phân tiếp tạo môi trường bazơ:

2NaCl + 2H2 2NaOH + H2 + Cl2

 nNaCl > b > 2a.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...