Điện phân dung dịch BaCl2 với bình điện phân có vách ngăn, cường độ dòng điện I = 1,93A. Khi ngừng điện phân (bắt đầu có oxi thoát ra ở anốt) thu được ở anốt 11,2 lít khí (đktc), thì thời gian điện phân là:

A.

50000 giây.

B.

100000 giây.

C.

5000 giây.

D.

10000 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

50000 giây.

Khi điện phân dung dịch BaCl2:

Ở cực (-) catôt: 2H2O  + 2e H2 + 2OH-

Ở cực (+) anôt: 2Cl- Cl2 + 2e

(nếu Cl- thì sau xảy ra quá trình oxi hoá H2O).

Theo đề khi ban đầu có khí O2 ở anôt thì ngừng. Vậy áp dụng công thức Faraday ta có:

0,5 =   t = 50000 giây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...