Điện phân dung dịch bạc nitrat với cường độ dòng là 1,50 ampe, thời gian 30 phút, khối lượng bạc điều chế được là:

A.

6,0 (g).

B.

3,0 (g).

C.

1,5 (g).

D.

0,05 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,0 (g).

Ta có Ag+ +1e  Ag

Áp dụng định luật faraday m = (A/n)x(It/F)= (108/1) x ( 1,5x30x60:96500)= 3 g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...