Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ I = 9,65 (A), trong thời gian 3000 (s) thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất điện phân là:

A.

70%.

B.

80%.

C.

90%.

D.

100%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

80%.

nAl =  = 0,08 (mol).

2Al2O3  4Al + 3O2↑ 

                           (K)     (A)

Khối lượng Al thoát ra ở điện cực Catốt tính theo lý thuyết là:

mAl = 2,7 gam.

Trên thực tế chỉ thu được 2,16 g Al bám vào Catốt. Hiệu suất điện phân là:

H =  = 80%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...