Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ I = 9,65 (A), trong thời gian 3000 (s) thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất điện phân là:

A.

70%.

B.

80%.

C.

90%.

D.

100%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...