Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức uAB = 220sin(100πt – ) (V). Biết R = 80 Ω, cuộn dây không thuần cảm L = 0,318 H và r = 20 Ω, tụ điện C = 15,9 μF. Tổng trở của đoạn mạch AB bằng:

A.

130 Ω.

B.

100 Ω.

C.

160 Ω.

D.

200 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

100 Ω.

ZL = ωL = 100 Ω; ZC = = 200 Ω.

Tổng trở của đoạn mạch Z = = 100 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...