Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 220cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:

A.

110 V.

B.

110 V.

C.

220 V.

D.

220 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...