Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A.

Vai trò lãnh đạo của Đảng và hình thành liên minh công nông

B.

Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị

C.

Đảng kiên định trong đấu tranh

D.

Tất cả cùng đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vai trò lãnh đạo của Đảng và hình thành liên minh công nông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...