Điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta:

A.

Nền nông nghiệp nhỏ bé

B.

Nền công nghiệp hiện đại

C.

Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại

D.

Nền nông nghiệp hiện đại

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nền nông nghiệp nhỏ bé

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...