Điểm thành công nổi bật trong học thuyết tiến hóa của Đacuyn so với học thuyết tiến hóa của Lamac là:

A.

Phân biệt được các loại biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

B.

Giải thích được sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

C.

Giải thích rõ cơ chế tác động của ngoại cảnh trong quá trình hình thành loài mới.

D.

Hiểu rõ nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của các biến dị.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...