Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat HCOOCH3?

A.

Có CTPT C2H4O2

B.

Là đồng đẳng của axit axetic

C.

Là đồng phân của axit axetic

D.

là hợp chất este.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

metyl fomat là một este nên không thể cùng dãy đồng đẳng với axit

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...