Điểm nào sau đây đánh dấu sự ra đời của một loài mới?

A.

Vốn gen thay đổi thích nghi với môi trường mới.

B.

Vốn gen thay đổi tạo nên hàng rào sinh sản giữa hai quần thể.

 

C.

vốn gen thay đổi tạo nên thế hệ lai có kiểu hình khác với cả hai dạng bố mẹ ban đầu.

D.

vốn gen thay đổi dẫn tới mỗi quần thể thích nghi với một ổ sinh thái khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vốn gen thay đổi tạo nên hàng rào sinh sản giữa hai quần thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...