Điểm nào sau đây cách đều hai mặt phẳng Oyz và Oxz:

A.

(x ; 1 ; 0)

B.

(1 ; y ; 0)

C.

(x ; x ; 0)

D.

(x ; x ; 0) và (x ; -x ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...