Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

A.

Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

B.

Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

C.

Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

D.

Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngay từ đầu VNQDĐ đã nhận thức đúng hiện thực khách quan là phải tiến hành cuộc cách mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ VNQDĐ chủ trương tiến hành “ cách mạng bằng máu và sắt” với mục đích đoàn kết lực lượng để đẩy mạnh cách mạng dân tộc.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...