Điểm nằm trên đồ thị hàm số y=2x + 4 là

A.

(0; 3)

B.

(0; 4)

C.

(4; 0)

D.

(2; 4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Điểm nằm trên đồ thị hàm số y=2x + 4 là (0; 4) vì: 2.0 + 4 = 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...