Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động ngược pha với O khi:

A.

d = k với k ϵ Z.

B.

d = (2k + 1)λ với k ϵ Z.

C.

d = (2k + 1) với k ϵ Z.

D.

d = k với k ϵ Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

d = (2k + 1) với k ϵ Z.

Giả sử phương trình dao động của nguồn O: uO = Acosωt.

Suy ra phương trình dao động của điểm M: uM(t) = Acos(ωt – d).

Độ lệch pha dao động giữa O và M là ∆φ = d.

Để M và O dao động ngược pha thì ∆φ = (2k + 1)π với k ϵ Z.

d = (2k + 1)π d = (2k + 1) với k ϵ Z.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...