Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động cùng pha với O khi:

A.

d = k với k = 0, ±1, ±2...

B.

d = (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2...

C.

d = (2k + 1) với k = 0, ±1, ±2...

D.

d = kλ với k = 0, ±1, ±2...

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...