Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động cùng pha với O khi:

A.

d = k với k = 0, ±1, ±2...

B.

d = (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2...

C.

d = (2k + 1) với k = 0, ±1, ±2...

D.

d = kλ với k = 0, ±1, ±2...

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

d = kλ với k = 0, ±1, ±2...

Giả sử phương trình dao động của nguồn O: uO = Acosωt.

Suy ra phương trình dao động của điểm M: uM(t) = Acos(ωt – d).

Độ lệch pha dao động giữa O và M là ∆φ = d.

Để M và O dao động cùng pha thì ∆φ = k2π với k ϵ Z.

d = k2π d = kλ với k ϵ Z.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...