Điểm M nào trên Oy để từ đó vẽ được ba tiếp tuyến đến (C) : f(x) = x4 - 2x2 + 1 ?

A.

M(0 ; -1) 

B.

M(0 ; 1)

C.

M(0 ; 2)

D.

M(0 ; -2)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...